Likvor

Přímý průkaz virových agens nebo vyšetření protilátek

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 10 ml

zkumavka skleněná s pryžovou zátkou

Odběr: 2 až 3 ml

Poznámky:

Bakteriologická a mykologická vyšetření

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 10 ml

zkumavka skleněná s pryžovou zátkou

půda dodaná laboratoří

Odběr: podle možností je vhodné odebrat minimálně 1-2 ml likvoru. Pokud je materiálu málo, odebírající rozhodne o typu vyšetření.

Poznámky:

Průkaz mykobakterií

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem.

Při akutních odběrech je možno použít jakékoliv sterilní a dobře těsnící odběrové nádoby (krevní zkumavky apod.).

Odběr: minimálně 2 ml

Poznámky:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396