Stolice

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou

Virologická a imunologická vyšetření, průkaz mykobakterií, průkaz toxinů A/B a glutamát dehydrogenázy (GDH) Clostridium difficile, toxinů Clostridium perfringens

Odběr: minimálně 1 cm3 (velikost lískového ořechu)

Poznámky:

Parazitologická vyšetření

Odběr: cca 10 ml (velikost vlašského ořechu) se odebere po defekaci. Veškeré pozorovatelné příměsi (krev, hlen, červi nebo jejich části) musí být zahrnuty do vzorku.

Poznámky:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396