Žaludeční šťávy pro průkaz mykobakterií

Odběrová souprava: sterilní kontejner 120 ml

Odběr: 50-100 ml žaludeční sondou nalačno. U dětí se nechá vypít nalačno 50 ml sterilního fyziologického roztoku a obsah žaludku se pak odebere žaludeční sondou nebo se provede 50 ml sterilního fyziologického roztoku žaludeční výplach. Není-li možno vzorek doručit v průběhu 5 hodin do laboratoře, je nutno žaludeční laváž neutralizovat přidáním stejného objemu 10% vodného roztoku fosforečnanu sodného (Na3PO4.12 H20), provést kontrolu pH indikátorem (pH 6,8-7,2).

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396