Otisk z ranné a popálené plochy

Odběrová souprava: sterilní ústřižek filtračního papíru na krevním agaru

Odběr: ve sterilní rukavici nebo sterilní pinzetou se přiloží ústřižek sterilního filtračního papíru na rannou nebo popálenou plochu na cca. 10-15 sec. Poté se sejme a opatrně přiloží na krevní agar v misce.

Poznámky:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396