Sekční materiál

Virologická vyšetření

Odběrové soupravy: virologické odběrové transportní médium

Odběr: pokud se materiál odebírá z více lokalit, pak každý odděleně sterilními nástroji do samostatné nádobky, aby se zabránilo vzájemné kontaminaci různých tkání. Materiál odebrat v množství asi 1 cm3.

Bakteriologická a mykologická vyšetření

Vzorky na mykologická vyšetření zasílejte jako samostatný odběr, ne jako součást bakteriologického vyšetření!

Odběrové soupravy: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

Odběr: nutno provádět sterilními nástroji za snahy o redukci kontaminace doprovodné mikroflóry z okolních lokalit. Nutno zabránit po odběru přístupu vzduchu, aby bylo možno materiál kultivovat také anaerobně.

Průkaz mykobakterií

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

Odběr: tkáň bez fixačního nebo transportního média (nejméně 3 x 3 mm)! Odebraná tkáň by měla být co nejrychleji doručena do laboratoře. V nevyhnutelných případech, kdy je možno odeslat tkáň až druhý den po odběru, je možno vzorek tkáně transportovat v malém množství sterilního fyziologického roztoku, aby bylo zabráněno přílišnému vyschnutí vzorku.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396