Materiál na průkaz bakteriálních toxinů (enterotoxiny A, B, C, D Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens)

a) stolice na průkaz enterotoxinu Clostridium perfringens:

Odběrová souprava:
parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou

Odběr:
minimálně 1 cm3 (velikost lískového ořechu)

b) potravina pro průkaz enterotoxinů A, B ,C ,D Staphylococcus aureus a Bacillus cereus

Odběrová souprava:
zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem
zkumavka sterilní 10 ml
zkumavka skleněná s pryžovou zátkou

Odběr:
minimálně 20 g potraviny

Poznámky:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396