Červi nebo jejich části – determinace

Odběrová souprava:
sterilní nádobka s několika kapkami vody

Odběr:
Části tasemnic nebo jednotlivé články, škrkavky nebo roupy umístíme do přiměřeně velké čisté nádoby, proti vyschnutí přidáme několik kapek vody

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396