Pokyny pro odběr krve na cytogenetickou analýzu pro pracoviště Brno

Pro vyšetření CAPL se využívá pouze sterilní heparinizovaná venózní krev! Dodané sklo (sterilní) z laboratoře s obsahem 0,1 ml heparinu uchovávat do doby odběru v chladničce (ne mrazničce)!
Venózní krev se odebírá běžným způsobem z loketní jamky - odběr se provádí sterilně, v množství cca 2 ml.

Žádanka musí obsahovat :

„Průvodka na cytogenetické vyšetření“: vyplnit důsledně všechny kolonky (u dětí uvést věk, pohlaví, stručně zdrav. stav, RA – stručně rodinnou anamnézu), podpis odebírajícího a čas odběru.
Neodebírat pracovníky, u kterých probíhá onemocnění s teplotou nebo berou antibiotika.
U pacientů, u kterých není vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je nutné přiložit objednávku nebo dohodnout s laboratoří způsob úhrady.

Adresa pracoviště: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Laboratoř genetické toxikologie (1. poschodí)
Gorkého 6
602 00 BRNO

tel.: 541 421 230
e-mail: karel.koudela@zuova.cz
www.zuova.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396